26 Feburary - Lloyd Mcdermott Rugby V North Sydney Shoremen