12 February - Nadroga Stallions v Sydney Bula Brothers