12 February - Nadroga Stallions v Mr Fiji Transport Nadi